Highlights | Khánh Hòa FC – Công An Hà Nội | NIGHT WOLF V.LEAGUE 1 – 2023/24