Highlights | Khánh Hòa FC – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | Night Wolf V.League 1 – 2023/24