HIGHLIGHTS | HẢI PHÒNG FC – HỒNG LĨNH HÀ TĨNH | Night Wolf V.League 1 – 2023/24