Highlights | Hải Phòng FC – Quảng Nam | 3 điểm là không đủ để xứ Quảng ở lại V.League