Highlights | Sông Lam Nghệ An – DNH Nam Định | 1 điểm quý giá, trụ hạng ngoạn mục