Highlights | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – Viettel | Củng cố ngôi đầu trước đại chiến với Hà Nội