HIGHLIGHTS | LPBANK HOÀNG ANH GIA LAI – ĐÔNG Á THANH HOÁ | Night Wolf V.League 1 – 2023/24