HIGHLIGHTS | THỂ CÔNG-VIETTEL và LP BANK HOÀNG ANH GIA LAI | Night Wolf V.League 1 – 2023/24.