HIGHLIGHTS | THÉP XANH NAM ĐỊNH – BECAMEX BÌNH DƯƠNG | Night Wolf V.League 1 – 2023/24