BÌNH CHỌN BÀN THẮNG ĐẸP

Video Top 5 bàn thắng đề cử Bình chọn bàn thắng đẹp nhất tháng 6
(Vòng 11, 12, 13) giải VĐQG Wake-up 247 – 2019.
Thời gian bình chọn từ 27/6 – 01/7/2019.

Danh sách 5 bàn thắng đề cử Bình chọn bàn thắng đẹp tháng 6 Giải VĐQG Wake-up 247-2019 bao gồm: