Thông báo số 9 giải bóng đá HNQG – An Cường 2018

Hiện các Giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2018 đã bước vào các trận đấu của giai đoạn lượt về, tính chất đua tranh ngày càng quyết liệt và tăng cao. Bên cạnh những mặt tích cực đạt được về công tác tổ chức và chuyên môn, kết quả thi đấu thì công tác đảm bảo an ninh, an toàn của một số trận đấu trong thời gian vừa qua còn xảy ra những sự việc, hiện tượng thiếu sót khá nổi cộm.

Để kịp thời rút kinh nghiệm và khắc phục các thiếu sót, đảm bảo tốt công tác an ninh, an toàn cho các trận đấu trong giai đoạn tiếp theo của mùa giải, BĐH Giải đề nghị các CLB, các BTC trận đấu cùng các thành viên liên quan một số nội dung sau:
– Nhanh chóng cập nhật, triển khai nội dung công văn số 914/LĐBĐVN-PL&TCCT ngày 09/7/2018 của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và công văn số 317/BĐH-TCTĐ ngày 11/7/2018 của BĐH các Giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2018 về việc tăng cường công tác tổ chức và đảm bảo an ninh, an toàn cho các trận đấu.

– Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương, thành viên liên quan, chủ động tăng cường các biện pháp để đảm bảo cho công tác tổ chức các trận đấu trong thời gian tiếp theo của mùa giải diễn ra an toàn theo đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt.