Bình Định TMS 0-0 Đồng Tháp (V17 HNQG An Cường 2018)