Thông báo đơn vị tài trợ chính và tên chính thức Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2022

– Căn cứ Mục 3 Điều lệ Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2022;
– Căn cứ hợp đồng tài trợ Giải bóng đá Cúp Quốc Gia 2022 đã ký kết;

Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (Công ty VPF) thông báo thông tin đơn vị tài trợ và tên chính thức của Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2022, cụ thể như sau:

1. Đơn vị tài trợ chính
Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam
Ngành hàng của Nhà tài trợ chính: Thực phẩm tươi sống.

2. Tên chính thức của Giải
2.1 Tên tiếng Việt:
– Tên đầy đủ: Giải bóng đá Cúp Quốc gia – BaF Meat 2022.
– Tên viết tắt: Giải bóng đá CQG – BaF Meat 2022.
2.2 Tên giao dịch tiếng Anh: BaF Meat – National Cup 2022.

3. Thực hiện
– Các tên gọi tại Mục 2 của Thông báo được sử dụng chính thức và CLB tham dự Giải không được khai thác tài trợ với các nhãn hàng và ngành hàng cạnh tranh với Nhà tài trợ chính, kể từ ngày ký ban hành Thông báo này.
– Ban Tổ chức các giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia năm 2022, các CLB tham dự Giải, giám sát, trọng tài, các đơn vị, bộ phận, thành viên liên quan cập nhật nội dung, chủ động trong công tác chuẩn bị tổ chức, quảng cáo và truyền thông phù hợp với tên gọi chính thức của Giải, đảm bảo đúng các quy định của Quy chế Bóng đá Chuyên nghiệp, Điều lệ Giải và các quy định của Công ty VPF./.