Danh sách cầu thủ nghỉ thi đấu ở vòng 12 HNQG – Sứ Thiên Thanh 2017

Theo thông báo tổng hợp kết quả tại các vòng đấu của giải HNQG – Sứ Thiên Thanh 2017, Ban tổ chức giải HNQG – Sứ Thiên Thanh 2017 thông báo danh sách cầu thủ phải nghỉ thi đấu ở vòng đấu thứ 12, cụ thể như sau:

Họ tên cầu thủ Số áo CLB Trận đấu phải nghỉ Lý do
CLB – CLB Ngày
Ngô Viết Phú 5 Bình Phước Bình Phước – XM Fico Tây Ninh 09/7 2TV
Danh Lương Thực 5 Đăk Lăk Đăk Lăk – Nam Định 09/7 2TV
Phạm Văn Quý 18 Nam Định Đăk Lăk – Nam Định 09/7 2TV
Nguyễn Thiện Chí 11 Đồng Tháp Đồng Tháp – Bóng đá Huế 09/7 2TV

Trưởng Ban tổ chức giải                
Nguyễn Minh Ngọc                   
(đã ký)