Danh sách cầu thủ nghỉ thi đấu ở vòng 9 HNQG – Sứ Thiên Thanh 2017

Theo thông báo tổng hợp kết quả tại vòng 8 của giải HNQG – Sứ Thiên Thanh 2017, Ban tổ chức giải HNQG – Sứ Thiên Thanh 2017 thông báo danh sách cầu thủ phải nghỉ thi đấu ở vòng thứ 9, cụ thể như sau:

Họ tên cầu thủ Số áo CLB Trận đấu phải nghỉ Lý do
CLB – CLB Ngày
Nguyễn Quốc Thanh 20 Đắk Lắk Đắk Lắk – Bình Phước 25/6 2TV
Ngô Viết Phú 5 Bình Phước Đắk Lắk – Bình Phước 25/6 Thẻ đỏ
Bùi Xuân Quý 18 Bình Phước Đắk Lắk – Bình Phước 25/6 2TV
Đặng Trần Hoàng Nhựt 24 Bình Phước Đắk Lắk – Bình Phước 25/6 2TV
Trần Mạnh Cường 23 Nam Định Nam Định – Bóng đá Huế 25/6 2TV
Võ Lý 8 BĐ Huế Nam Định – Bóng đá Huế 25/6 2TV
Phạm Hoàng Dương 20 Viettel Viettel – Đồng Tháp 25/6 Thẻ đỏ
Nguyễn Đức Chiến 21 Viettel Viettel – Đồng Tháp 25/6 Thẻ đỏ
Bùi Quang Khải 14 Viettel Viettel – Đồng Tháp 25/6 2TV
Dương Văn Hào 23 Viettel Viettel – Đồng Tháp 25/6 2TV
Nguyễn Trọng Đại 29 Viettel Viettel – Đồng Tháp 25/6 2TV

Trưởng Ban tổ chức giải         
Nguyễn Minh Ngọc             
(đã ký)