Quyết định ban hành Lịch thi đấu Giai đoạn 2 Giải VĐQG Night Wolf 2022

  • Căn cứ Quy chế Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam hiện hành;
  • Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (Công ty VPF);

– Căn cứ kết quả Lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu Giải bóng đá Vô địch Quốc gia 2022 (ngày 07/01/2022 tại Hà Nội) và cập nhật điều chỉnh Kế hoạch tổ chức Giai đoạn 2 các giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia năm 2022 đã được Hội Đồng Quản trị Công ty VPF và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thống nhất, thông qua;

Xét đề nghị của Phòng Tổ chức thi đấu và Văn phòng Công ty VPF,    

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành Lịch thi đấu từ vòng 14 đến hết vòng 26 Giải bóng đá Vô địch Quốc gia Night Wolf 2022 kèm theo quyết định này.

 Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Ban Tổ chức Giải, các phòng ban chức năng Công ty VPF, Câu lạc bộ, giám sát, trọng tài cùng các đơn vị, thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.