Số liệu chuyên môn sau vòng 9 LS V.League 2-2020

Số liệu chuyên môn vòng 9:

  • Bàn thắng: 10 bàn, trung bình 1,67 bàn/trận.
  • Thẻ vàng:  28 thẻ, trung bình 4,67 thẻ/trận.
  • Thẻ đỏ:      0 thẻ.
  • Khán giả: 8.200 người, trung bình 1.367 người/trận

Số liệu chuyên môn sau vòng 9:

  • Bàn thắng: 129 bàn, trung bình 2,39 bàn/trận
  • Thẻ vàng: 187 thẻ, trung bình 3,46 thẻ/trận
  • Thẻ đỏ: 12 thẻ, trung bình 0,22 thẻ/trận
  • Khán giả: 110.300 người, trung bình 2.081 người/ trận.