Thông báo đăng ký giữa mùa giải các giải BĐCNQG 2021

– Căn cứ Điều lệ các giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc Gia năm 2021;

– Căn cứ công văn số 456/LĐBĐVN-PL&TCCT, ngày 07/4/2021 của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) về việc chấp thuận điều chỉnh thời gian đăng ký giữa mùa giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia năm 2021 theo đề nghị của Công ty VPF;

– Căn cứ công văn số 477/LĐBĐVN-PL&TCCT, ngày 08/4/2021 của LĐBĐVN về việc điều chỉnh thời gian đăng ký chuyển nhượng giữa mùa giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia năm 2021;

Ban Điều hành các giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2021 (BĐH Giải) thông báo thời gian thực hiện đăng ký giữa mùa giải 2021 (bao gồm: Giải bóng đá Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2021, Giải bóng đá VĐQG LS 2021 và Giải Bóng đá HNQG LS 2021), cụ thể như sau:

  1. Thời gian đăng ký giữa mùa giải
STT GIẢI ĐẤU THỜI GIAN
1 Giải bóng đá Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2021 Từ ngày 26/4/2021 đến hết ngày 23/5/2021
2 Giải bóng đá VĐQG LS 2021 Từ ngày 26/4/2021 đến hết ngày 23/5/2021
3 Giải bóng đá HNQG LS 2021 Từ ngày 06/5/2021 đến hết ngày 02/6/2021
  1. Thực hiện

– Các CLB thực hiện thủ tục đăng ký thay thế, bổ sung giữa mùa giải đối với từng giải đấu theo thời gian đã thông báo tại Mục 1 Thông báo này. Số lượng thay thế, bổ sung cầu thủ ở mỗi giải áp dụng theo quy định cụ thể của Điều lệ từng giải đấu.

– Kể từ ngày 26/4/2021 đến ngày 23/5/2021, hệ thống chuyển nhượng quốc tế (TMS) sẽ được mở để tất cả các CLB Ngoại hạng và hạng Nhất thực hiện yêu cầu cấp ITC đối với cầu thủ nước ngoài hoặc cầu thủ quốc tịch Việt Nam đã đăng ký với Liên đoàn bóng đá quốc gia khác trước khi đăng ký thi đấu cho CLB tại giai đoạn tiếp theo của mùa giải 2021 (nếu có).

– Kể từ ngày đầu tiên của thời gian đăng ký giữa mùa giải mỗi giải đấu, cầu thủ mới thay thế, bổ sung của CLB sẽ được đăng ký thi đấu tại các trận đấu ngay sau khi hoàn tất các thủ tục, hồ sơ theo quy định.

BĐH Giải đề nghị các CLB tham dự các giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2021, giám sát, trọng tài, các đơn vị, bộ phận, thành viên liên quan cập nhật thông tin, phối hợp triển khai thực hiện công tác đăng ký thay thế, bổ sung cầu thủ giữa mùa giải theo các nội dung đã thông báo./.