Thông báo số 18 Giải HNQG LS 2022

Ban Tổ chức Giải thông báo đến các CLB, thành viên tham dự Giải các quyết định kỷ luật do Ban Kỷ luật LĐBĐVN ban hành ngày 10 tháng 10 năm 2022 liên quan đến một số vi phạm tại vòng 18 Giải HNQG LS 2022, cụ thể như sau:

– Quyết định kỷ luật số 477/QĐ-LĐBĐVN: Phạt CLB bóng đá Công An Nhân Dân 2.000.000đ (hai triệu đồng) do có 05 người bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB Bình Phước và CLB Công An Nhân Dân ngày 07/10/2022 trên SVĐ Bình Phước.

– Quyết định số 479/QĐ-LĐBĐVN: Phạt CLB bóng đá Phú Thọ 2.000.000đ (hai triệu đồng) do có 05 người bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB Khánh Hòa và CLB Phú Thọ ngày 08/10/2022 trên SVĐ 19/8 Nha Trang./.