Số liệu chuyên môn sau vòng 3 LS V.League 2-2021

Số liệu chuyên môn vòng 3:

  • Bàn thắng: 11; Trung bình 1,83 bàn/trận
  • Thẻ vàng: 26; Trung bình 4,33 thẻ/trận
  • Thẻ đỏ: 2; Trung bình 0,33 thẻ/trận
  • Khán giả: 7.000

Số liệu chuyên môn sau vòng 3:

  • Bàn thắng: 26; Trung bình 1,44 bàn/trận
  • Thẻ vàng: 67; Trung bình 3,72 thẻ/trận
  • Thẻ đỏ: 4; Trung bình 0,22 thẻ/trận
  • Khán giả: 28.700