Số liệu chuyên môn sau vòng 4 LS V.League 1-2021

Số liệu chuyên môn vòng 4:

  • Bàn thắng: 12; Trung bình 1,71 bàn/trận
  • Thẻ vàng: 30; Trung bình 4,29 thẻ/trận
  • Thẻ đỏ: 1; Trung bình 0,14 thẻ/trận
  • Khán giả: 45.200

Số liệu chuyên môn sau vòng 4:

  • Bàn thắng: 55; Trung bình 1,96 bàn/trận
  • Thẻ vàng: 124; Trung bình 4,43 thẻ/trận
  • Thẻ đỏ: 4; Trung bình 0,14 thẻ/trận
  • Khán giả: 168.700