Hải Phòng vs Viettel

Thứ 7, 24 tháng 08, 2019 - 17:00
SVĐ Lạch Tray