Sài Gòn vs Viettel

Chủ Nhật , 08 tháng 11, 2020 - 17:00

Thông tin thêm

Đài truyền hình phát sóng
BĐTV, VTV5
Khán giả (người)
10000
Mã trận
A25

  • TT: NGUYỄN NGỌC CHÂU
  • TLTT: NGUYỄN TRUNG HÂU - NGUYỄN LONG HẢI
  • TT THỨ 4: NGUYỄN ĐÌNH THÁI
  • GSTĐ: NGUYỄN NAM TIẾN
  • GSTT: NGUYỄN VĂN MÙI