Thanh Hóa vs SHB Đà Nẵng

Thứ 2, 06 tháng 07, 2020 - 17:00
SVĐ Thanh Hóa

Thông tin thêm

Đài truyền hình phát sóng
BĐTV
Khán giả (người)
6000
Mã trận
53

  • TT: NGÔ DUY LÂN
  • TLTT: LÊ DUY - NGUYỄN LONG HẢI
  • TT THỨ 4: NGÔ QUỐC HƯNG
  • GSTĐ: TRẦN VĂN THÀNH
  • GSTT: NGUYỄN TẤN HIỀN