Viettel vs Thanh Hóa

Thứ 3, 23 tháng 06, 2020 - 19:00
SVĐ Hàng Đẫy