Bình chọn bàn thắng đẹp nhất tháng 2&3 Giải VĐQG Wake-up 247 – 2019

Danh sách 5 bàn thắng đề cử Bình chọn bàn thắng đẹp nhất tháng 2 và 3 Giải VĐQG