Số liệu chuyên môn sau vòng 19 Night Wolf V.League 1-2022

Số liệu chuyên môn vòng 19 Night Wolf V.League 1-2022

Tổng số bàn thắng: 15 bàn; Trung bình 2,5 bàn/trận
Thẻ vàng: 26 thẻ; Trung bình 4,33 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 0 thẻ;
Khán giả: 33.000 người; Trung bình: 5.500 người/trận.

Cụ thể các sân:

Sân Thanh Hóa: 8000 người
Sân Hà Tĩnh: 3000 người
Sân Pleiku: 4.000 người
Sân Thống Nhất (CLB Sài Gòn): 4.000 người
Sân Bình Dương: 4.000 người
Sân Hàng Đẫy (CLB Hà Nội): 10.000 người

Số liệu chuyên môn sau vòng 19:

Tổng số bàn thắng: 277 bàn; Trung bình 2,5 bàn/trận
Thẻ vàng: 388 thẻ; Trung bình 3,4 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 15 thẻ; Trung bình 0,13 thẻ/trận
Khán giả: 724.500 người.