HIGHLIGHTS | LPBANK HOÀNG ANH GIA LAI – SÔNG LAM NGHỆ AN | Night Wolf V.League 1 – 2023/24