Thông báo ban hành Lịch thi đấu các Giải BĐCNQG 2020

Ngày 06/01/2020, Công ty VPF ban hành Lịch thi đấu lượt đi Các Giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2020.

Lịch thi đấu lượt đi Giải VĐQG 2020 : 2020-01-06 LTD luot di Giai VDQG 2020

Lượt đi MT CLB – CLB
Vòng Ngày Giờ Sân
Vòng 1 T6, 21/02 17:00 Pleiku 1 Hoàng Anh Gia Lai Than Quảng Ninh
17:00 Quảng Nam 2 Quảng Nam TP. Hồ Chí Minh
T7, 22/02 17:00 Bình Dương 3 Becamex Bình Dương SHB Đà Nẵng
19:00 Hàng Đẫy 4 Hà Nội Dược Nam Hà Nam Định
CN, 23/02 17:00 Thanh Hóa 5 Thanh Hóa Hải Phòng
18:00 Thống Nhất 6 Sài Gòn Sông Lam Nghệ An
18:00 Hà Tĩnh 7 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Viettel
Vòng 2 T6, 28/02 18:00 Thiên Trường 8 Dược Nam Hà Nam Định Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
T7, 29/02 17:00 Hòa Xuân 9 SHB Đà Nẵng Sài Gòn
18:00 Cẩm Phả 10 Than Quảng Ninh Hà Nội
19:00 Hàng Đẫy 11 Viettel Hoàng Anh Gia Lai
CN, 01/3 17:00 Vinh 12 Sông Lam Nghệ An Becamex Bình Dương
17:00 Lạch Tray 13 Hải Phòng Quảng Nam
19:00 Thống Nhất 14 TP. Hồ Chí Minh Thanh Hóa
Vòng 3 T6, 06/3 17:00 Lạch Tray 15 Hải Phòng TP. Hồ Chí Minh
T7, 07/3 17:00 Vinh 16 Sông Lam Nghệ An SHB Đà Nẵng
18:00 Cẩm Phả 17 Than Quảng Ninh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
19:00 Thống Nhất 18 Sài Gòn Becamex Bình Dương
CN, 08/3 17:00 Quảng Nam 19 Quảng Nam Thanh Hóa
18:00 Thiên Trường 20 Dược Nam Hà Nam Định Viettel
19:00 Hàng Đẫy 21 Hà Nội Hoàng Anh Gia Lai
Vòng 4 T6, 13/3 18:00 Hà Tĩnh 22 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hà Nội
T7, 14/3 17:00 Bình Dương 23 Becamex Bình Dương Hải Phòng
17:00 Hòa Xuân 24 SHB Đà Nẵng Quảng Nam
19:00 Thống Nhất 25 TP. Hồ Chí Minh Sài Gòn
CN, 15/3 17:00 Pleiku 26 Hoàng Anh Gia Lai Dược Nam Hà Nam Định
17:00 Thanh Hóa 27 Thanh Hóa Sông Lam Nghệ An
19:00 Hàng Đẫy 28 Viettel Than Quảng Ninh
Vòng 5 T5, 19/3 17:00 Pleiku 29 Hoàng Anh Gia Lai Sài Gòn
17:00 Thanh Hóa 30 Thanh Hóa DNH Nam Định
18:00 Hà Tĩnh 31 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh SHB Đà Nẵng
19:00 Hàng Đẫy 32 Hà Nội Sông Lam Nghệ An
T6, 20/3 17:00 Quảng Nam 33 Quảng Nam Becamex Bình Dương
17:00 Lạch Tray 34 Hải Phòng Than Quảng Ninh
19:00 Thống Nhất 35 TP. Hồ Chí Minh Viettel
Lượt đi MT CLB – CLB
Vòng Ngày Giờ Sân
Vòng 6 T6, 03/4 17:00 Bình Dương 36 Becamex Bình Dương Hà Nội
17:00 Hòa Xuân 37 SHB Đà Nẵng Hoàng Anh Gia Lai
17:00 Vinh 38 Sông Lam Nghệ An TP. Hồ Chí Minh
18:00 Cẩm Phả 39 Than Quảng Ninh Quảng Nam
18:00 ThiênTrường 40 Dược Nam Hà Nam Định Hải Phòng
19:00 Thống Nhất 41 Sài Gòn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
19:00 Hàng Đẫy 42 Viettel Thanh Hóa
Vòng 7 T3, 07/4 17:00 Thanh Hóa 43 Thanh Hóa Than Quảng Ninh
18:00 Thiên Trường 44 Dược Nam Hà Nam Định Sông Lam Nghệ An
18:00 Hà Tĩnh 45 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Becamex Bình Dương
19:00 Thống Nhất 46 TP. Hồ Chí Minh SHB Đà Nẵng
T4, 08/4 17:00 Quảng Nam 47 Quảng Nam Viettel
17:00 Lạch Tray 48 Hải Phòng Hoàng Anh Gia Lai
19:00 Hàng Đẫy 49 Hà Nội Sài Gòn
Vòng 8 T7, 11/4 17:00 Thanh Hóa 50 Thanh Hóa SHB Đà Nẵng
18:00 Cẩm Phả 51 Than Quảng Ninh Dược Nam Hà Nam Định
19:00 Thống Nhất 52 TP. Hồ Chí Minh Becamex Bình Dương
CN, 12/4 17:00 Pleiku 53 Hoàng Anh Gia Lai Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
17:00 Quảng Nam 54 Quảng Nam Sông Lam Nghệ An
17:00 Lạch Tray 55 Hải Phòng Sài Gòn
19:00 Hàng Đẫy 56 Viettel Hà Nội
Vòng 9 T6, 17/4 17:00 Hòa Xuân 57 SHB Đà Nẵng Hà Nội
T7, 18/4 17:00 Vinh 58 Sông Lam Nghệ An Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
18:00 Thiên Trường 59 Dược Nam Hà Nam Định Quảng Nam
19:00 Thống Nhất 60 Sài Gòn Thanh Hóa
CN, 19/4 17:00 Bình Dương 61 Becamex Bình Dương Hoàng Anh Gia Lai
18:00 Cẩm Phả 62 Than Quảng Ninh TP. Hồ Chí Minh
19:00 Hàng Đẫy 63 Viettel Hải Phòng
Vòng 10 T6, 24/4 18:00 Hà Tĩnh 64 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh TP. Hồ Chí Minh
T7, 25/4 17:00 Vinh 65 Sông Lam Nghệ An Viettel
17:00 Hòa Xuân 66 SHB Đà Nẵng Than Quảng Ninh
19:00 Thống nhất 67 Sài Gòn Dược Nam Hà Nam Định
CN, 26/4 17:00 Pleiku 68 Hoàng Anh Gia Lai Quảng Nam
17:00 Bình Dương 69 Becamex Bình Dương Thanh Hóa
19:00 Hàng Đẫy 70 Hà Nội Hải Phòng
Lượt đi MT CLB – CLB
Vòng Ngày Giờ Sân
Vòng 11 T6, 01/5 17:00 Lạch Tray 71 Hải Phòng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
T7, 02/5 17:00 Quảng Nam 72 Quảng Nam Sài Gòn
18:00 Thiên Trường 73 Dược Nam Hà Nam Định Becamex Bình Dương
19:00 Hàng Đẫy 74 Viettel SHB Đà Nẵng
CN, 03/5 17:00 Thanh Hóa 75 Thanh Hóa Hoàng Anh Gia Lai
18:00 Cẩm Phả 76 Than Quảng Ninh Sông Lam Nghệ An
19:00 Thống Nhất 77 TP. Hồ Chí Minh Hà Nội
Vòng 12 T6, 08/5 18:00 Cẩm Phả 78 Than Quảng Ninh Becamex Bình Dương
T7, 09/5 17:00 Hòa Xuân 79 SHB Đà Nẵng Hải Phòng
17:00 Thanh Hóa 80 Thanh Hóa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
CN, 10/5 17:00 Vinh 81 Sông Lam Nghệ An Hoàng Anh Gia Lai
19:00 Hàng Đẫy 82 Viettel Sài Gòn
Bù V12 T6, 12/6 17:00 Quảng Nam 83 Quảng Nam Hà Nội
19:00 Thống Nhất 84 TP. Hồ Chí Minh Dược Nam Hà Nam Định
Vòng 13 T6, 15/5 17:00 Lạch Tray 85 Hải Phòng Sông Lam Nghệ An
T7, 16/5 17:00 Bình Dương 86 Becamex Bình Dương Viettel
18:00 Hà Tĩnh 87 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Quảng Nam
19:00 Hàng Đẫy 88 Hà Nội Thanh Hóa
CN, 17/5 17:00 Pleiku 89 Hoàng Anh Gia Lai TP. Hồ Chí Minh
18:00 Thiên Trường 90 Dược Nam Hà Nam Định SHB Đà Nẵng
19:00 Thống nhất 91 Sài Gòn Than Quảng Ninh

 

Lịch thi đấu lượt đi HNQG 2020: 2020-01-06 LTD luot di Giai HNQG 2020

Lượt đi MT CLB – CLB
Vòng Ngày Giờ Sân
Vòng 1 T7

29/02

16:00 Quy Nhơn 1 Bình Định Đắk Lắk
17:00 PVF 2 Phố Hiến Bình Phước
17:00 19/8 Nha Trang 3 Sanna Khánh Hòa BVN Long An
CN

01/3

15:30 An Giang 4 An Giang XM Fico Tây Ninh
15:30 Đồng Tháp 5 Đồng Tháp XSKT Cần Thơ
16:00 Tự Do 6 Bóng đá Huế Bà Rịa Vũng Tàu
Vòng 2 T6

06/3

17:00 Long An 7 Long An An Giang
17:00 Bà Rịa 8 Bà Rịa Vũng Tàu Phố Hiến
T7

07/3

15:30 Buôn Ma Thuột 9 Đắk Lắk Bóng đá Huế
16:30 Bình Phước 10 Bình Phước Bình Định
CN

08/3

16:00 Tây Ninh 11 XM Fico Tây Ninh Đồng Tháp
17:00 Cần Thơ 12 XSKT Cần Thơ Sanna Khánh Hòa BVN
Vòng 3 T6

13/3

17:00 PVF 13 Phố Hiến XSKT Cần Thơ
17:00 19/8 Nha Trang 14 Sanna Khánh Hòa BVN Đắk Lắk
T7

14/3

15:30 An Giang 15 An Giang Bà Rịa Vũng Tàu
16:00 Tự Do 16 Bóng đá Huế XM Fico Tây Ninh
CN

15/3

15:30 Đồng Tháp 17 Đồng Tháp Bình Phước
16:00 Quy Nhơn 18 Bình Định Long An
Vòng 4 T6

20/3

16:30 Bình Phước 19 Bình Phước Sanna Khánh Hòa BVN
17:00 Cần Thơ 20 XSKT Cần Thơ Bình Định
T7

21/3

15:30 Buôn Ma Thuột 21 Đắk Lắk An Giang
16:00 Tây Ninh 22 XM Fico Tây Ninh Phố Hiến
17:00 Bà Rịa 23 Bà Rịa Vũng Tàu Đồng Tháp
17:00 Long An 24 Long An Bóng đá Huế
Vòng 5 T7

04/4

15:30 An Giang 25 An Giang Bình Phước
16:00 Quy Nhơn 26 Bình Định Đồng Tháp
17:00 Long An 27 Long An Bà Rịa Vũng Tàu
CN

05/4

15:30 Buôn Ma Thuột 28 Đắk Lắk XM Fico Tây Ninh
16:00 Tự Do 29 Bóng đá Huế XSKT Cần Thơ
17:00 19/8 Nha Trang 30 Sanna Khánh Hòa BVN Phố Hiến
Lượt đi MT CLB – CLB
Vòng Ngày Giờ Sân
Vòng 6 T6

10/4

16:30 Bình Phước 31 Bình Phước Long An
17:00 PVF 32 Phố Hiến An Giang
17:00 Cần Thơ 33 XSKT Cần Thơ Đắk Lắk
T7

11/4

15:30 Đồng Tháp 34 Đồng Tháp Bóng đá Huế
17:00 19/8 Nha Trang 35 Sanna Khánh Hòa BVN XM Fico Tây Ninh
CN 12/4 17:00 Bà Rịa 36 Bà Rịa Vũng Tàu Bình Định
Vòng 7 T6

17/4

16:30 Bình Phước 37 Bình Phước Bà Rịa Vũng Tàu
17:00 Long An 38 Long An Đồng Tháp
T7

18/4

15:30 An Giang 39 An Giang Sanna Khánh Hòa BVN
16:00 Tây Ninh 40 XM Fico Tây Ninh XSKT Cần Thơ
CN

19/4

15:30 Buôn Ma Thuột 41 Đắk Lắk Phố Hiến
16:00 Quy Nhơn 42 Bình Định Bóng đá Huế
Vòng 8 T6

24/4

17:00 Bà Rịa 43 Bà Rịa Vũng Tàu XSKT Cần Thơ
17:00 Long An 44 Long An Phố Hiến
T7

25/4

15:30 An Giang 45 An Giang Bình Định
16:00 Tây Ninh 46 XM Fico Tây Ninh Bình Phước
CN

26/4

15:30 Buôn Ma Thuột 47 Đắk Lắk Đồng Tháp
16:00 Tự Do 48 Bóng đá Huế Sanna Khánh Hòa BVN
Vòng 9 T6

01/5

16:30 Bình Phước 49 Bình Phước Đắk Lắk
17:00 Cần Thơ 50 XSKT Cần Thơ Long An
T7

02/5

15:30 Đồng Tháp 51 Đồng Tháp An Giang
17:00 PVF 52 Phố Hiến Bóng đá Huế
CN

03/5

16:00 Quy Nhơn 53 Bình Định XM Fico Tây Ninh
17:00 19/8 Nha Trang 54 Sanna Khánh Hòa BVN Bà Rịa Vũng Tàu
Vòng 10 T7

09/5

15:30 Đồng Tháp 55 Đồng Tháp Phố Hiến
16:30 Bình Phước 56 Bình Phước XSKT Cần Thơ
17:00 Bà Rịa 57 Bà Rịa Vũng Tàu XM Fico Tây Ninh
CN

10/5

15:30 An Giang 58 An Giang Bóng đá Huế
16:00 Quy Nhơn 59 Bình Định Sanna Khánh Hòa BVN
17:00 Long An 60 Long An Đắk Lắk
Vòng 11 T6

15/5

17:00 PVF 61 Phố Hiến Bình Định
17:00 19/8 Nha Trang 62 Sanna Khánh Hòa BVN Đồng Tháp
T7

16/5

15:30 Buôn Ma Thuột 63 Đắk Lắk Bà Rịa Vũng Tàu
16:00 Tự Do 64 Bóng đá Huế Bình Phước
CN

17/5

16:00 Tây Ninh 65 XM Fico Tây Ninh Long An
17:00 Cần Thơ 66 XSKT Cần Thơ An Giang

 

Lịch thi đấu Vòng loại, Vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2020: 2020-01-06 LTD CQG 2020

Vòng loại:

Ngày Giờ MT Sân CLB – CLB
CN

09/02

15:30 2 An Giang An Giang – Long An
16:00 6 Tự Do Bóng đá Huế – SHB Đà Nẵng
17:00 3 19/8 Nha Trang Sanna Khánh Hòa BVN – Viettel
17:00 7 Vinh Sông Lam Nghệ An – Bình Định
18:00 4 Thiên Trường Dược Nam Hà Nam Định – Hoàng Anh Gia Lai
T2

10/02

15:30 5 Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – XM Fico Tây Ninh
15:30 10 Đồng Tháp Đồng Tháp – Hải Phòng
16:30 9 Bình Phước Bình Phước – Đắk Lắk
18:00 1 PVF Phố Hiến – Thanh Hóa
18:00 8 Bà Rịa Bà Rịa Vũng Tàu – Sài Gòn

Vòng 1/8:

Ngày
Giờ
MT
Sân CLB – CLB
T7

15/02

17:00 11 Bình Dương Becamex Bình Dương –

Phố Hiến/Thanh Hóa

17:00 14 Quảng Nam Quảng Nam –

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh/XM Fico Tây Ninh

17:00 17 Cần Thơ XSKT Cần Thơ –

Bình Phước/Đắk Lắk

19:00 18 Hàng Đẫy Hà Nội –

Đồng Tháp/Hải Phòng

CN

16/02

15:30

/17:00

12 An Giang

/Long An

An Giang/Long An –

Sanna Khánh Hòa BVN/Viettel

17:00

/16:00

16 Vinh

/Quy Nhơn

Sông Lam Nghệ An/Bình Định –

Bà Rịa Vũng Tàu/Sài Gòn

18:00 13 Cẩm Phả Than Quảng Ninh –

Dược Nam Hà Nam Định/Hoàng Anh Gia Lai

19:00 15 Thống Nhất TP. Hồ Chí Minh –

Bóng đá Huế/SHB Đà Nẵng