Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng OG OG Penalty Penalty Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
Trung vệ 180 76 30-01-1994 0 1 0 2 0
Tiền đạo 187 80 16-07-1987 6 0 0 1 0
Tiền đạo 184 74 1990 2 0 0 0 0
Tiền vệ 170 65 23-03-1993 0 0 0 0 0
Hậu vệ 170 65 27-03-1989 0 0 0 0 0
Hậu vệ 180 72 29-04-1991 0 0 0 3 0
Hậu vệ 173 72 10-11-1993 0 0 0 11 0
Tiền vệ 180 75 02-02-1993 2 0 0 5 0
Thủ môn 183 81 06-06-1994 0 0 0 0 0
Tiền vệ 172 72 1990 7 0 0 1 0
Thủ môn 181 75 10-03-1993 0 0 0 1 0
Hậu vệ 172 64 06-05-1994 0 0 0 13 1
Hậu vệ 175 67 23-06-1991 0 0 0 8 2
Hậu vệ 176 70 16-07-1993 0 0 0 1 0
Hậu vệ 180 75 23-02-1997 0 0 0 0 0
Tiền vệ 175 60 08/03/1992 8 0 0 4 0
Tiền vệ 170 64 26-03-1988 0 0 0 0 0
Tiền vệ 170 65 13-04-1995 0 0 0 1 0
Hậu vệ 173 67 07/11/1991 2 0 0 6 0
Tiền vệ 175 70 18-06-1991 14 0 0 14 0
Tiền vệ 173 68 27-04-1992 1 0 0 9 1
Tiền vệ 175 72 03-09-1997 0 0 0 0 0
Tiền vệ 180 81 01/01/1992 13 0 0 15 0
Hậu vệ 169 65 02/09/1998 1 0 0 0 0
Hậu vệ 183 77 08-11-1986 0 0 0 3 0
Hậu vệ 172 73 01-02-1991 2 0 0 12 0
Tiền đạo 180 74 26/01/1998 0 0 0 0 0
Tiền vệ 168 67 18-07-1990 0 0 0 0 0
Thủ môn 180 79 12-04-1991 0 0 0 5 0
Hậu vệ 177 75 17-01-1989 0 0 0 3 0
Tiền vệ 172 68 17-01-1989 3 0 0 8 0
Hậu vệ 175 75 16-04-1993 1 0 0 5 1
Tiền vệ 174 67 28-08-1988 3 0 0 9 0
Hậu vệ 175 76 23-08-1990 0 0 0 0 0
Tiền đạo 185 75 1994 7 0 0 1 0
Thủ môn 192 80 22-11-1998 0 0 0 0 0
Tiền đạo 178 82 30-05-1988 21 0 0 2 0
Hậu vệ 178 74 21-10-1992 0 0 0 1 0
Tiền vệ 165 62 28-02-1993 0 0 0 0 0
Trung vệ 195 80 23-02-1995 0 0 0 4 0
Tiền đạo 180 86 29-06-1989 3 0 0 0 0
Tiền đạo 173 70 01-04-1992 0 0 0 0 0
Tiền vệ 170 65 23-05-1996 0 0 0 0 0
Trung vệ 186 84 01/10/1988 2 0 0 7 1
Tiền đạo 186 78 24-03-1991 10 0 0 4 0
Hậu vệ 171 64 02-01-1998 0 0 0 2 0
186 86 1983 11 0 0 2 0
Trung vệ 184 83 16-07-1993 0 0 0 0 0
Tiền vệ 170 66 1999 0 0 0 0 0
Tiền đạo 178 74 25/02/2001 0 0 0 0 0
Hậu vệ 186 76 15/08/1999 0 0 0 2 0
Tiền vệ 168 63 27-08-2000 3 0 0 3 0
Tiền vệ 165 57 06-10-2001 0 0 0 0 0
Thủ môn 175 70 17-06-1999 0 0 0 0 0
Tiền vệ 176 68 28-12-2001 0 0 0 0 0
183 87 23-08-1990 0 0 0 0 0

21-02-2016 16:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Khánh Hòa
12-03-2016 16:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Đông Á Thanh Hóa
10-04-2016 17:00
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Than Quảng Ninh
16-04-2016 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Sông Lam Nghệ An
23-04-2016 17:00
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Than Quảng Ninh
30-04-2016 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Đồng Tháp
07-05-2016 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Sài Gòn
13-05-2016 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Than Quảng Ninh
21-05-2016 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Cần Thơ
27-05-2016 17:30
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Than Quảng Ninh
19-06-2016 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Becamex Bình Dương
25-06-2016 17:00
SVĐ Long An
Long An
Than Quảng Ninh
09-07-2016 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
SHB Đà Nẵng
16-07-2016 17:00
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Than Quảng Ninh
24-07-2016 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Long An
07-08-2016 16:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Than Quảng Ninh
17-08-2016 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Quảng Nam
21-08-2016 17:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Than Quảng Ninh
28-08-2016 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
04-09-2016 17:00
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Than Quảng Ninh
11-09-2016 17:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Hà Nội
18-09-2016 16:30
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
Than Quảng Ninh
30-07-2019 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Hải Phòng
12-08-2019 17:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Than Quảng Ninh
04-01-2015 17:00
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
Than Quảng Ninh
10-01-2015 16:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Hà Nội
17-01-2015 16:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Than Quảng Ninh
21-01-2015 16:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Đồng Tháp
25-01-2015 17:00
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Than Quảng Ninh
08-02-2015 17:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Đông Á Thanh Hóa
14-02-2015 17:00
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Than Quảng Ninh
12-04-2015 17:30
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Quảng Nam
19-04-2015 16:30
SVĐ Long An
Long An
Than Quảng Ninh
25-04-2015 17:30
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Khánh Hòa
02-05-2015 17:00
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Than Quảng Ninh
28-06-2015 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Sông Lam Nghệ An
05-07-2015 16:00
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Than Quảng Ninh
11-07-2015 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Cần Thơ
15-07-2015 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
SHB Đà Nẵng
23-07-2015 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Becamex Bình Dương
02-08-2015 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
09-08-2015 17:00
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Than Quảng Ninh
15-08-2015 17:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Hải Phòng
22-08-2015 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Than Quảng Ninh
28-08-2015 17:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Long An
01-09-2015 17:00
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
Than Quảng Ninh
13-09-2015 17:00
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Than Quảng Ninh
20-09-2015 17:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Đồng Nai
11-01-2014 15:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Sông Lam Nghệ An
25-01-2014 17:00
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Than Quảng Ninh
09-02-2014 15:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Long An
15-02-2014 16:30
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Than Quảng Ninh
21-02-2014 15:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
27-02-2014 17:00
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
Than Quảng Ninh
15-03-2014 16:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Hải Phòng
23-03-2014 16:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Hà Nội
29-03-2014 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Than Quảng Ninh
06-04-2014 16:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
An Giang
18-04-2014 16:00
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Than Quảng Ninh
26-04-2014 16:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Đông Á Thanh Hóa
24-05-2014 18:00
SVĐ Long An
Long An
Than Quảng Ninh
31-05-2014 16:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Becamex Bình Dương
22-06-2014 17:30
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Than Quảng Ninh
06-07-2014 17:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
SHB Đà Nẵng
20-07-2014 17:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Đồng Nai
27-07-2014 17:00
SVĐ Kiên Giang
An Giang
Than Quảng Ninh
03-08-2014 17:00
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Than Quảng Ninh
10-08-2014 17:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Quảng Nam
09-03-2013 15:30
SVĐ Kiên Giang
An Giang
Than Quảng Ninh
30-03-2013 15:30
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Sài Gòn
06-04-2013 15:30
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Đồng Tháp
27-04-2013 15:30
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Quảng Nam
03-05-2013 15:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Than Quảng Ninh
10-05-2013 15:30
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
An Giang
18-05-2013 16:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Than Quảng Ninh
25-05-2013 15:30
SVĐ Đồng Tháp
Đồng Tháp
Than Quảng Ninh
15-06-2013 15:30
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
TDC Bình Dương
29-06-2013 15:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Than Quảng Ninh
06-07-2013 15:30
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Cần Thơ
07-01-2012 15:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Đồng Nai
14-01-2012 16:30
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Than Quảng Ninh
11-02-2012 15:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Quảng Nam
25-02-2012 15:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Sài Gòn
10-03-2012 15:30
SVĐ Kiên Giang
An Giang
Than Quảng Ninh
17-03-2012 15:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
TP Hồ Chí Minh
24-03-2012 15:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Long An
28-04-2012 15:30
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
TDC Bình Dương
05-05-2012 15:30
SVĐ Đồng Nai
Đồng Nai
Than Quảng Ninh
12-05-2012 15:30
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Cần Thơ
19-05-2012 15:30
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
XM Fico – YTL Tây Ninh
26-05-2012 16:30
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Than Quảng Ninh
02-06-2012 15:30
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
XSKT Lâm Đồng
15-07-2012 16:30
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Than Quảng Ninh
28-07-2012 15:30
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
An Giang
04-08-2012 17:00
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Than Quảng Ninh
11-08-2012 15:30
SVĐ Long An
Long An
Than Quảng Ninh
18-08-2012 15:30
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Trẻ SHB Đà Nẵng
23-02-2019 19:00
04
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Than Quảng Ninh
KG: 13000 người
02-03-2019 17:00
12
SVĐ Cửa Ông
Than Quảng Ninh
Sông Lam Nghệ An
KG: 6000 người
06-03-2019 17:00
18
SVĐ Cửa Ông
Than Quảng Ninh
Đông Á Thanh Hóa
KG: 5000 người
05-04-2019 17:00
22
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Than Quảng Ninh
KG: 3000 người
13-04-2019 17:00
31
SVĐ Pleiku
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
Than Quảng Ninh
KG: 5000 người
20-04-2019 18:00
38
SVĐ Cửa Ông
Than Quảng Ninh
Sài Gòn
KG: 6000 người
28-04-2019 18:00
48
SVĐ Cửa Ông
Than Quảng Ninh
Khánh Hòa
KG: 4500 người
05-05-2019 17:00
55
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Than Quảng Ninh
KG: 8000 người
11-05-2019 17:00
59
SVĐ Thiên Trường
Thép Xanh Nam Định
Than Quảng Ninh
KG: 10000 người
17-05-2019 18:00
64
SVĐ Cửa Ông
Than Quảng Ninh
TP Hồ Chí Minh
KG: 5000 người
24-05-2019 17:00
71
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Than Quảng Ninh
KG: 3200 người
30-05-2019 19:00
83
SVĐ Hàng Đẫy
Thể Công – Viettel
Than Quảng Ninh
KG: 4000 người
16-06-2019 19:00
91
SVĐ Cửa Ông
Than Quảng Ninh
Hải Phòng
KG: 5000 người
08-07-2019 18:00
98
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Than Quảng Ninh
KG: 1500 người
13-07-2019 18:00
104
SVĐ Cửa Ông
Than Quảng Ninh
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
KG: 7000 người
17-07-2019 18:00
110
SVĐ Cửa Ông
Than Quảng Ninh
Thể Công – Viettel
KG: 5000 người
21-07-2019 17:00
113
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Than Quảng Ninh
KG: 7000 người
28-07-2019 19:00
122
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
Than Quảng Ninh
KG: 7000 người
04-08-2019 18:00
132
SVĐ Cửa Ông
Than Quảng Ninh
SHB Đà Nẵng
KG: 3000 người
10-08-2019 19:00
137
SVĐ Cửa Ông
Than Quảng Ninh
Thép Xanh Nam Định
KG: 7000 người
17-08-2019 19:00
144
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Than Quảng Ninh
KG: 3000 người
24-08-2019 18:00
150
SVĐ Cửa Ông
Than Quảng Ninh
Becamex Bình Dương
KG: 6000 người
15-09-2019 18:00
156
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Than Quảng Ninh
KG: 4000 người
20-09-2019 18:00
167
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Quảng Nam
KG: 3000 người
19-10-2019 17:00
171
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Than Quảng Ninh
KG: 4000 người
23-10-2019 17:00
182
SVĐ Cửa Ông
Than Quảng Ninh
Hà Nội
KG: 5000 người
16-06-2017 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
SHB Đà Nẵng
20-06-2017 17:00
SVĐ Cẩm Phả
SHB Đà Nẵng
Than Quảng Ninh
02-04-2016 15:00
SVĐ Bình Phước
Trường Tươi Bình Phước
Than Quảng Ninh
10-06-2016 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Đồng Tháp
14-06-2016 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Long An
29-06-2016 17:00
SVĐ Long An
Long An
Than Quảng Ninh
29-06-2016 18:00
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Than Quảng Ninh
20-07-2016 17:00
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Than Quảng Ninh
03-08-2016 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Becamex Bình Dương
24-09-2016 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Hà Nội
04-04-2015 15:30
SVĐ Tự Do
Huế
Than Quảng Ninh
20-06-2015 17:30
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Hà Nội
28-06-2019 18:00
13
SVĐ Cửa Ông
Than Quảng Ninh
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
KG: 4000 người
18-05-2014 16:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Khánh Hòa
08-06-2014 17:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
18-12-2011 17:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Than Quảng Ninh
15-03-2020 18:00
13
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Hà Nội
06-06-2020 18:00
20
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
KG: 5000 người
11-06-2020 19:00
24
SVĐ Hàng Đẫy
Thể Công – Viettel
Than Quảng Ninh
KG: 3500 người
17-06-2020 17:00
29
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Than Quảng Ninh
KG: 7000 người
24-06-2020 18:00
41
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Quảng Nam
KG: 3000 người
30-06-2020 17:00
46
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Than Quảng Ninh
KG: 7000 người
06-07-2020 18:00
55
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Thép Xanh Nam Định
KG: 7000 người
11-07-2020 18:00
58
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
TP Hồ Chí Minh
KG: 8000 người
18-07-2020 17:00
69
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Than Quảng Ninh
KG: 6000 người
24-07-2020 18:00
76
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Sông Lam Nghệ An
KG: 10000 người
26-09-2020 17:00
83
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Becamex Bình Dương
01-10-2020 17:00
91
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Than Quảng Ninh
KG: 4000 người
10-10-2020 18:00
A3
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Becamex Bình Dương
KG: 4000 người
15-10-2020 18:00
A8
SVĐ Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Than Quảng Ninh
KG: 4000 người
20-10-2020 18:00
A11
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
KG: 3000 người
24-10-2020 18:00
A13
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
TP Hồ Chí Minh
KG: 4000 người
29-10-2020 19:15
A17
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Than Quảng Ninh
KG: 2000 người
03-11-2020 19:15
A21
SVĐ Hàng Đẫy
Thể Công – Viettel
Than Quảng Ninh
KG: 3000 người
08-11-2020 17:00
A26
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Hà Nội
KG: 11000 người
30-05-2020 18:00
13
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Thép Xanh Nam Định
KG: 10000 người
12-09-2020 18:00
20
SVĐ Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Than Quảng Ninh
16-09-2020 18:00
23
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Thể Công – Viettel
11-03-2018 16:30
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
SHB Đà Nẵng
KG: 6000 người
18-03-2018 19:00
SVĐ Thống Nhất
Sài Gòn
Than Quảng Ninh
KG: 4000 người
22-03-2018 16:30
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Than Quảng Ninh
KG: 8000 người
01-04-2018 16:30
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Quảng Nam
KG: 5000 người
13-04-2018 17:00
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
Than Quảng Ninh
KG: 8000 người
21-04-2018 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Thép Xanh Nam Định
KG: 5000 người
06-05-2018 17:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Than Quảng Ninh
KG: 3000 người
20-05-2018 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Đông Á Thanh Hóa
KG: 7.000 người
25-05-2018 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
TP Hồ Chí Minh
KG: 5.000 người
30-05-2018 17:00
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Than Quảng Ninh
KG: 7.000 người
03-06-2018 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Becamex Bình Dương
KG: 6.000 người
09-06-2018 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
KG: 8000 người
13-06-2018 19:00
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Than Quảng Ninh
KG: 130000 người
17-06-2018 17:00
SVĐ Thiên Trường
Thép Xanh Nam Định
Than Quảng Ninh
KG: 10000 người
22-06-2018 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Khánh Hòa
KG: 5000 người
26-06-2018 18:00
SVĐ Pleiku
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
Than Quảng Ninh
KG: 7000 người
01-07-2018 19:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Hà Nội
KG: 3000 người
08-07-2018 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Cần Thơ
KG: 3000 người
15-07-2018 17:00
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Than Quảng Ninh
KG: 1000 người
22-07-2018
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Than Quảng Ninh
KG: 2000 người
08-09-2018 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Hải Phòng
KG: 6000 người
14-09-2018 17:00
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Than Quảng Ninh
KG: 1000 người
18-09-2018 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Sông Lam Nghệ An
KG: 3000 người
28-09-2018 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Than Quảng Ninh
KG: 2000 người
02-10-2018 17:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Sài Gòn
KG: 2000 người
08-10-2018 17:00
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Than Quảng Ninh
KG: 3000 người
07-01-2017 17:30
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Than Quảng Ninh
13-01-2017 16:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
TP Hồ Chí Minh
18-01-2017 17:00
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Than Quảng Ninh
22-01-2017 17:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Quảng Nam
12-02-2017 17:00
SVĐ 19/8 Nha Trang
Khánh Hòa
Than Quảng Ninh
19-02-2017 17:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Sông Lam Nghệ An
26-02-2017 17:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Sài Gòn
03-03-2017 17:00
SVĐ Hòa Xuân
SHB Đà Nẵng
Than Quảng Ninh
19-03-2017 17:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Becamex Bình Dương
23-03-2017 17:00
SVĐ Cần Thơ
Cần Thơ
Than Quảng Ninh
15-04-2017 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
LPBank Hoàng Anh Gia Lai
09-06-2017 17:00
SVĐ Thanh Hóa
Đông Á Thanh Hóa
Than Quảng Ninh
02-07-2017 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Long An
17-09-2017 18:00
Chưa xác định địa điểm
Sài Gòn
Than Quảng Ninh
22-09-2017 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
SHB Đà Nẵng
01-10-2017 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Cần Thơ
14-10-2017 17:00
SVĐ Bình Dương
Becamex Bình Dương
Than Quảng Ninh
28-10-2017 17:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Hải Phòng
10-11-2017 17:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Than Quảng Ninh
19-11-2017 17:00
SVĐ Thống Nhất
TP Hồ Chí Minh
Than Quảng Ninh
25-11-2017 17:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Hà Nội
09-04-2018 17:30
SVĐ Long An
Long An
Than Quảng Ninh
28-06-2018 18:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Khánh Hòa
22-10-2018 17:00
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Đông Á Thanh Hóa
17-01-2021 18:00
6
SVĐ Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Than Quảng Ninh
KG: 3500 người
24-01-2021 18:00
13
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
SHB Đà Nẵng
KG: 5000 người
14-03-2021 18:00
20
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
TP Hồ Chí Minh
KG: 2500 người
18-03-2021 17:00
25
SVĐ Vinh
Sông Lam Nghệ An
Than Quảng Ninh
KG: 2000 người
24-03-2021 18:00
30
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Đông Á Thanh Hóa
KG: 2000 người
28-03-2021 18:00
41
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
Than Quảng Ninh
KG: 5000 người
03-04-2021 18:00
47
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Becamex Bình Dương
KG: 2000 người
07-04-2021 18:00
51
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Sài Gòn
11-04-2021 19:15
58
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
Than Quảng Ninh
KG: 3000 người
16-04-2021 19:15
64
SVĐ Hàng Đẫy
Thể Công – Viettel
Than Quảng Ninh
KG: 2000 người
27-04-2021 18:00
71
SVĐ Cẩm Phả
Than Quảng Ninh
Thép Xanh Nam Định
KG: 3000 người

SVĐ Cẩm Phả

  • Địa chỉ: P.Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
  • Sức chứa: 20.000 người

CLB Bóng đá Than Quảng Ninh đang thi đấu tại hệ thống các Giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia, biệt hiệu đội bóng đất Mỏ. Ngày 24/4/1956 thành lập Đội bóng đá Thanh niên Hồng Quảng Năm 1967 đổi tên thành Đội bóng Thanh niên Quảng Ninh Năm 1990 lấy tên đội bóng đá Công nhân Quảng Ninh, năm 1991 đội bóng bị giải thể. Năm 1994 tái thành lập với tên gọi như ngày nay Đội bóng đá Than Quảng Ninh. Năm 2006 giành quyền chơi ở Giải Hạng nhất Quốc gia và sau 7 năm thi đấu năm 2014 đội bóng đã có mặt tại sân chơi V.League cho đến nay (Trong năm 2016 đội Than Quảng Ninh đoạt vô địch Cúp Quốc gia, giành quyền tham gia Giải AFC Cup 2017).