Ảnh CĐV AFF 2010

Tổng hợp một số hình ảnh CĐV tại giải AFF 2010