Hình ảnh tổng hợp CĐV tại vòng 8 VĐQG chuyên nghiệp Eximbank 2012

Tổng hợp hình ảnh CĐV tại vòng 8 giải VĐQG chuyên nghiệp Eximbank 2012.