Chùm ảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty VPF

Đoàn Chủ tọa điều khiển chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty VPF có 4 thành viên. Ông Trần Anh Tú - Chủ tịch, TGĐ Công ty VPF (thứ 2 từ trái qua) là Chủ tịch đoàn