VPF chính thức là thành viên của VFF

Đại hội thường niên VFF năm 2012 đã chính thức kết nạp công ty VPF trở thành thành viên chính thức của VFF.

Đại hội thường niên VFF năm 2012 ngoài việc tiến hành phân tích, tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được trong tình hình nền kinh tế tài chính của đất nước có nhiều khó khăn, còn phải đưa ra những dự báo cũng như tập trung trí tuệ, tìm những giải pháp phù hợp để đưa bóng đá thoát khỏi tình hình khó khăn hiện nay, đòi hỏi mỗi thành viên phải nhận rõ trách nhiệm của mình, đó là tạo ra sự đồng thuận trong quá trình vận hành nền bóng đá nhắm tới mục tiêu phát triển bền vững”.

Đại hội đã tiến hành kết nạp thành viên mới là Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF). Sự ra đời của VPF là xu thế tất yếu của bóng đá chuyên nghiệp. Công ty này được giao trách nhiệm tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Theo quy định, VPF đặt dưới sự quản lý của VFF.

Kể từ khi được thành lập, VPF đã nhận được sự hỗ trợ toàn diện của VFF từ thủ tục pháp lý, nhân sự, tài chính… để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trong gần một năm hoạt động, VPF đã thể hiện những mặt tích cực, hoàn thành nhiệm vụ là đơn vị tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp.

Thời gian qua, VPF đã có đơn xin gia nhập VFF. Đại hội thường niên VFF năm 2012 đã bỏ phiếu thông qua việc kết nạp VPF là thành viên mới nhất của VFF với 100%  ý kiến tán thành.

Trước khi bế mạc Đại hội, BCH VFF đã thông báo về kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội kỳ tới. Theo đó, Đại hội nhiệm kỳ VII (2013-2017) sẽ diễn ra vào ngày 15/10/2013.