Quyết định ban hành Lịch thi đấu Giải HNQG 2022

Ngày 21/01/2022, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (Công ty VPF) ban hành Lịch thi đấu Giải HNQG 2022. Nội dung cụ thể như sau:

– Căn cứ Quy chế Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam hiện hành;

– Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam;

– Căn cứ kết quả Lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2022 (ngày 07/01/2022 tại Hà Nội) kế hoạch tổ chức các giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia năm 2022;

Căn cứ tổng hợp ý kiến của các CLB đối với dự kiến Lịch thi đấu Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia năm 2022;

Xét đề nghị của Phòng Tổ chức thi đấu và Văn phòng Công ty VPF,    

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành Lịch thi đấu từ vòng 1 đến hết vòng 11 Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2022 kèm theo quyết định này.

Lịch thi đấu các vòng đấu tiếp theo của Giải sẽ được Công ty VPF xem xét, ban hành vào thời gian phù hợp.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Ban Tổ chức Giải, các phòng ban chức năng Công ty VPF, Câu lạc bộ, giám sát, trọng tài cùng các đơn vị, thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.