Chơi hơn người, Thanh Hóa vẫn phải chấp nhận chia điểm với SHB Đà Nẵng trên sân nhà