Highlights | Topenland Bình Định – Sài Gòn | Tấn Tài lập công giúp đội nhà có 3 điểm đầu tiên