HIGHLIGHTS | BECAMEX BÌNH DƯƠNG – KHÁNH HÒA FC | Night Wolf V.League 1 – 2023/24