HIGHLIGHTS | SÔNG LAM NGHỆ AN – HÀ NỘI FC | Night Wolf V.League 1 – 2023/24