Highlights | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – Khánh Hòa FC | Night Wolf V.League 1 – 2023/24