Highlights | LP Bank Hoàng Anh Gia Lai – Quảng Nam FC | Night Wolf V.League 1 – 2023/24