Highlight DNH Nam Định – HAGL: “Chảo lửa” Thiên Trường khuất phục phố Núi