Highlights | HAGL – Topenland Bình Định | Hai cú đấm chớp nhoáng đem về thắng lợi thứ hai liên tiếp