Highlights Sài Gòn – Thanh Hóa: Chiến thắng cách biệt, giữ vững ngôi đầu