Highlights | Thanh Hóa – Viettel | Hòa tại xứ Thanh, ĐKVĐ giành được điểm số đầu tiên