Nổ 3 phát súng ngay trong hiệp 1, Sài Gòn buộc Viettel phải ra về với 2 bàn tay trắng