Vàng rơi phút bù giờ, Quảng Nam ngậm ngùi chia điểm với Nam Định trong tiếc nuối