Thông báo số 8 giải bóng đá HNQG – An Cường 2018

1. Về việc bổ sung cán bộ làm nhiệm vụ:
Theo đề nghị của CLB Bóng đá Đắk Lắk về việc đăng ký bổ sung cán bộ Săn sóc viên của CLB; sau khi xem xét, Ban Điều hành Giải Bóng đá HNQG – An Cường 2018 (BĐH Giải) chấp thuận: Ông Trần Minh Tiền được đăng ký chức danh Săn sóc viên CLB Đắk Lắk và được làm nhiệm vụ kể từ trận đấu tại Vòng 11, ngày 07/7/2018.

2. Về việc đăng ký thay thế, bổ sung thành viên Ban Huấn luyện:
Theo đề nghị của CLB Bóng đá Công An Nhân Dân về việc thay thế, bổ sung Huấn luyện viên; được sự chấp thuận của LĐBĐVN, BĐH Giải thông báo:
– Ông Phạm Quang Thành đăng ký chức danh HLV trưởng CLB Bóng đá Công An Nhân Dân thay thế cho Ông Nguyễn Văn Tuấn và được làm nhiệm vụ kể từ trận đấu tại Vòng 11, ngày 06/7/2018;
– Ông Nguyễn Văn Tuấn đăng ký chức danh Trợ lý HLV CLB Bóng đá Công An Nhân Dân và được làm nhiệm vụ kể từ trận đấu tại Vòng 11, ngày 06/7/2018.