Thông báo số 25 giải bóng đá VĐQG Nuti Café 2018

1. Về các Quyết định Kỷ luật:
Ngày 18/9/2018, Ban Kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với một số vi phạm tại Vòng 22 của Giải, cụ thể như sau:

– Quyết định kỷ luật số 435/QĐ-LĐBĐVN: Phạt 5.000.000đ (Năm triệu đồng) và đình chỉ làm nhiệm vụ 03 (ba) trận kế tiếp đối với ông Nguyễn Đức Thắng, HLV trưởng CLB FLC Thanh Hóa do có hành vi phản ứng với trọng tài trong trận đấu giữa CLB FLC Thanh Hóa và CLB Nam Định tại Vòng 22, ngày 16/9/2018 trên SVĐ Thanh Hóa.
Theo hiệu lực của Quyết định này, ông Nguyễn Đức Thắng sẽ phải nghỉ làm nhiệm vụ tại các trận đấu Vòng 23, 24 và 25 của Giải Bóng đá VĐQG – Nuti Café 2018.

– Quyết định kỷ luật số 436/QĐ-LĐBĐVN: Đình chỉ thi đấu 02 (hai) trận kế tiếp (tương đương 01 thẻ đỏ trực tiếp) đối với cầu thủ Silva Dos Anjos Joel Vinicius (số 94) của CLB Than Quảng Ninh do có hành vi thô bạo đối với cầu thủ Hồ Tấn Tài (số 4) của CLB Becamex Bình Dương trong trận đấu giữa CLB Becamex Bình Dương và CLB Than Quảng Ninh tại Vòng 22, ngày 14/9/2018 trên SVĐ Bình Dương.

Theo hiệu lực của Quyết định này, cầu thủ Silva Dos Anjos Joel Vinicius sẽ phải nghỉ thi đấu tại các trận đấu Vòng 23 và 24 của Giải Bóng đá VĐQG – Nuti Café 2018.
Căn cứ điểm d khoản 6 Điều 2 của Quy định về Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (sửa đổi bổ sung năm 2018): “Quyết định xử phạt của trọng tài liên quan đến việc xử lý kỷ luật của cơ quan kỷ luật được trừ vào thời hạn chấp hành quyết định kỷ luật của cơ quan kỷ luật”. Do đó, thẻ vàng tại phút 90+3 của cầu thủ Silva Dos Anjos Joel Vinicius bị trọng tài xử phạt trong trận đấu giữa CLB Becamex Bình Dương và CLB Than Quảng Ninh đã được trừ vào thời hạn chấp hành quyết định Kỷ luật số 436/QĐ-LĐBĐVN, ngày 18/9/2018 của Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, sẽ không còn hiệu lực thực thi kỷ luật ở các vòng đấu tiếp theo.

– Quyết định kỷ luật số 437/QĐ-LĐBĐVN: Đình chỉ thi đấu 02 (hai) trận kế tiếp (tương đương 01 thẻ đỏ trực tiếp) đối với cầu thủ Hồ Tấn Tài (số 4) của CLB Becamex Bình Dương do có hành vi đạp vào người cầu thủ Silva Dos Anjos Joel Vinicius (số 94) của CLB Than Quảng Ninh trong trận đấu giữa CLB Becamex Bình Dương và CLB Than Quảng Ninh tại Vòng 22, ngày 14/9/2018 trên SVĐ Bình Dương.
Theo hiệu lực của Quyết định này, cầu thủ Hồ Tấn Tài sẽ phải nghỉ thi đấu tại các trận đấu Vòng 23 và 24 của Giải Bóng đá VĐQG – Nuti Café 2018.

Căn cứ điểm d khoản 6 Điều 2 của Quy định về Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (sửa đổi bổ sung năm 2018): “Quyết định xử phạt của trọng tài liên quan đến việc xử lý kỷ luật của cơ quan kỷ luật được trừ vào thời hạn chấp hành quyết định kỷ luật của cơ quan kỷ luật”. Do đó, thẻ vàng tại phút 90+3 của cầu thủ Hồ Tấn Tài bị trọng tài xử phạt trong trận đấu giữa CLB Becamex Bình Dương và CLB Than Quảng Ninh đã được trừ vào thời hạn chấp hành quyết định Kỷ luật số 437/QĐ-LĐBĐVN, ngày 18/9/2018 của Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, sẽ không còn hiệu lực thực thi kỷ luật ở các vòng đấu tiếp theo.
– Quyết định kỷ luật số 438/QĐ-LĐBĐVN: Cảnh cáo thủ môn Bùi Tấn Trường (số 1) của CLB Becamex Bình Dương do có hành vi phản ứng đối với trọng tài trong trận đấu giữa CLB Becamex Bình Dương và CLB Than Quảng Ninh tại Vòng 22, ngày 14/9/2018 trên SVĐ Bình Dương.
– Quyết định kỷ luật số 439/QĐ-LĐBĐVN: Đình chỉ thi đấu 02 (hai) trận kế tiếp (tương đương 01 thẻ đỏ trực tiếp) đối với cầu thủ Trịnh Văn Hà (số 22) của CLB Quảng Nam do có hành vi bạo lực với cầu thủ Nguyễn Công Thành (số 71) của CLB XSKT Cần Thơ tại trận đấu giữa CLB XSKT Cần Thơ và CLB Quảng Nam tại Vòng 22, ngày 15/9/2018 trên SVĐ Cần Thơ.

2. Về Quyết định Giảm án kỷ luật:
Ngày 18/9/2018, Ban Kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành quyết định số 440/QĐ-LĐBĐVN: Giảm thời hạn đình chỉ thi đấu từ 04 (bốn) trận xuống 03 (ba) trận đối với thủ môn Lê Văn Hưng (số 25) của CLB SHB Đà Nẵng.
Theo hiệu lực của Quyết định này, thủ môn Lê Văn Hưng sẽ được thi đấu từ trận đấu tại Vòng 23 của Giải Bóng đá VĐQG – Nuti Café 2018.