Tổng hợp hình ảnh chương trình gặp gỡ báo chí định kỳ ngày 9.5.2013

Tổng hợp trực tiếp tứ hội trường, chương trình gặp gỡ báo chí định kỳ lần thứ 2 – 2013. Chương trình được tổ chức vào ngày 9.5.2013 tại khách sạn Legend Sài Gòn.